Profil firmy |Obszary wspolpracy |Zespol HEAD HUNT |Publikacje |RODO |Kontakt |Sukcesywnie poszerzamy spektrum naszych usług o projekty z zakresu Audytów kompetencyjnych oraz sesji Assessment/ Development Centre. Konkurencyjne firmy, chcące wyprzedzić swoich rywali na rynku, muszą potrafić umiejętnie identyfikować swoich ludzi z największym potencjałem rozwojowym. Odpowiednia identyfikacja najbardziej cennych talentów w organizacji to jednak nie wszystko: ludzie kreatywni szybciej się nudzą. Aby organizacja zminimalizowała zjawisko fluktuacji swoich najcenniejszych zasobów ludzkich, musi zapewnić swoim talentom taką ścieżkę dalszego rozwoju, aby przechodząc kolejne szczeble awansu budowali równocześnie sukces firmy, w której pracują. Jest to związane nie tylko z procesem optymalizacji zatrudnienia: jeden talent potrafi zastąpić pracę nawet pięciu pracowników o średnim potencjale rozwojowym, ale i z wymogami coraz bardziej konkurencyjnego rynku fachowców, którzy chcą się rozwijać w firmach, które cieszą się dobrą opinią jako pracodawcy.Zminimalizowanie kosztów związanych z rozbudowanym zapleczem administracyjnym oraz zapraszanie do współpracy projektowej tylko doświadczonych konsultantów (fachowców z konkretnych branż), sprawia, że HEAD HUNT z sukcesami konkuruje z największymi międzynarodowymi firmami z branży HR i jest w stanie zaoferować swoim Klientom racjonalne ceny.


REFERENCJE:


FEDEX Trade Networks Transport & Brokerage (Poland) – Przeprowadzenie audytu kompetencji dla całej kadry managerskiej wyższego szczebla (6 managerów)


BGŻ: Uczestnictwo w projekcie Assessment/ Development Centre przeprowadzonym dla całej kadry managerskiej (dyrektorzy i v-ce dyrektorzy) dla Banku BGŻ oraz Rabobanku (fuzja)


PLASMATECH (Jobfinder) – Diagnoza kompetencji połączona ze szkoleniem kadry Konsultantów ds. Rekrutacji (10 osób) z obszaru zarządzania projektami Direct/ Executive Search oraz cykl indywidualnych sesji coachingowych z Konsultantami


ACP PHARMA/ MEDIQ:Diagnoza kompetencji managerskich w projekcie identyfikacji talentów pracujących na kluczowych stanowiskach specjalistycznych i biorących udział w wewnętrznych rekrutacjach na managerskie stanowiska w Centrum Usług Finansowych w Rzeszowie.