Profil firmy |Obszary wspolpracy |Zespol HEAD HUNT |Publikacje |RODO |Kontakt |

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Mając świadomość wagi  problematyki ochrony danych osobowych, firma HEAD HUNT dopełnia najwyższych starań celem właściwego postępowania z danymi osobowymi przetwarzanymi na potrzeby rekrutacji.


 


W związku z powyższym firma HEAD HUNT zwraca się o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi obowiązku informacyjnego wymaganego przepisami GDPR  ("INFORMACJA O TWOICH DANYCH") oraz wyrażanie zgody na przeprowadzenie procesu rekrutacji (ewentualnie także zgody do przyszłych celów rekrutacyjnych).


 


INFORMACJA O TWOICH DANYCH


 


Informacja o Twoich danych


 


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez odesłanie w formie maila zgody na:


 


udział w procesie rekrutacji,


ewentualnej zgody do udziału w przyszłych procesów rekrutacyjnych (poprzez umieszczenie w bazie danych).


Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres joanna.madejska@headhunt.com.pl z adnotacją: „Proszę o usunięcie moich danych osobowych związanych z procesem rekrutacji….(wymienić numer rekrutacji)/zgody na przyszłe procesy rekrutacyjnej realizowanych przez firmę HEAD HUNT”.


 


O jakich danych i celach mówimy?


 


Chodzi o dane osobowe, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji organizowanych przez firmę HEAD HUNT.


 


Kto jest administratorem Twoich danych?


 


Administratorem Twoich danych jest firma HEAD HUNT z siedzibą w Warszawie (Polska) przy ul. Syta 124A/26 (02-987). W firmie HEAD HUNT został powołany Inspektor Danych Osobowych do którego kontakt można uzyskać poprzez adres email dataprivacyofficer@headhunt.com.pl


 


Kategorie odbiorcy danych na potrzeby prowadzonych rekrutacji


 


Kadra zarządzająca decydująca o zatrudnieniu. W razie potrzeby również firmy współpracujące z firmą HEAD HUNT w zakresie niezbędnym do wykonania testów psychologicznych (tj. Korn Ferry/Hay Group). Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty niezbędne do przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji.


 


Jak długo Twoje dane będą przetrzymywane


 


W stosunku do zgody do udziału w procesie rekrutacji, dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, natomiast w stosunku do zgody „na przyszłe procesy rekrutacji” zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania.


 


Współadministratorzy


 


Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych dla przyszłych procesów rekrutacyjnych dostęp do Twoich danych będą mieli współadministratorzy realizujący proces rekrutacji dla Klienta firmy HEAD HUNT


 


Przekazanie danych do krajów spoza terenu EOG


 


Przekazane dane będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw znajdujących się poza terenem EOG). Istnieje możliwość uzyskania kopii przekazanych do państwa trzeciego danych.


 


Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?


 


Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłosić sprzeciw. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (np. Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Polsce).


Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?


 


Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („GDPR”)w zw. z art. 22 (1) polskiego Kodeksu Pracy.


 


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – AKTUALNY PROCES REKRUTACYJNY


 


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko __________________, ogłoszonego _________________ i prowadzonego przez firmę HEAD HUNT Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”


 


ZGODA – DO PRZYSZŁYCH CELÓW REKRUTACYJNYCH I WPISANIA DO BAZY DANYCH


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacyjnych przez firmę „HEAD HUNT” oraz przez współadministratorów, mających siedzibę na terenie państw EOG oraz poza ich terenem. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”