Profil firmy |Obszary wspolpracy |Zespol HEAD HUNT |Publikacje |RODO |Kontakt |EMPLOYER/ EMPLOYEE BRANDING


XXI wiek należy do ery informacji, a współczesne życie w społeczeństwie informacyjnym oparte jest na wiedzy oraz nowoczesnych technologiach.  Szybki przepływ informacji rzutuje na wahania giełd na całym świecie, jak również zmienił sposoby komunikacji międzyludzkiej i przeniósł je do równolegle funkcjonującej rzeczywistości wirtualnej, w której potęgą stały się portale społecznościowe.  Świat wirtualny dał nam możliwości nie tylko w sferze kreacji swojego wizerunku, ale również w zakresie świadomego zarządzania całym procesem przepływu informacji – co najlepiej tłumaczy wzrost roli Public Relations w biznesie. Jednym z bardziej kluczowych czynników warunkujących sukces każdej firmy, jest umiejętne i strategiczne zarządzanie swoim wizerunkiem. W długookresowej perspektywie czasu, pozytywny PR marki – jako Pracodawcy – może przyczynić się do realnego obniżenia kosztów rekrutacyjnych w działach HR nawet o 60%. HEAD HUNT stara się pracować z najlepszymi firmami w swoich branżach i w większości przypadków są to firmy, które mają wyrobiony pozytywny wizerunek pracodawców. Konsultanci HEAD HUNT chętnie doradzą również innym firmom, w jaki sposób poprawić swój wizerunek na wirtualnym rynku pracy, bądź też całkowicie go zmienić poprzez umiejętnie zarządzany tzw. EMPLOYER BRANDING


Strategicznym Partnerem HEAD HUNT w rozwiązaniach PR dla swoich Klientów jest znana warszawska Agencja PR Kwadrat: http://www.prkwadrat.pl/


Społeczeństwo informacyjne – terminem określa się społeczeństwo w którym towarem staje się informacja traktowana, jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych.Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji), o czym pisał K. Koyama w 1968 roku w rozprawie pt. "Wprowadzenie do Teorii Informacji" (Introduction to Information Theory).